Srpski  English  Kontakt  


       AKREDITACIJA

GLOBALSERT d.o.o. je akreditovan od strane Akreditacionog tela Srbije - ATS za obavljanje poslova:

  • sertifikacije sistema menadžmenta kvalitetom prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2008 i SRPS ISO 9001:2015 [Quality Management Systems]

  • sertifikacije sistema menadžmenta zaštitom životne sredine prema zahtevima standarda SRPS ISO 14001:2005 i SRPS ISO 14001:2015 [Environmental Management Systems]

  • sertifikacije sistema menadžmenta bezbednosti na radu prema zahtevima standarda SRPS OHSAS 18001:2008 [Occupational Helath Safety And Security]

  • sertifikacije sistema menadžmenta bezbednošću hrane prema zahtevima standarda SRPS EN ISO 22000:2007 [Food Safety Management Systems]


PDF Obim akreditacije - detalji

PDF Sertifikat o akreditaciji

GLOBALSERT
na mapi Evrope
Globalsert na mapi Evrope
Akreditacija
GLOBALSERT
je akreditovan od strane Akreditacionog tela Srbije
   Detaljnije >
GLOBALSERT d.o.o.   Adresa: Obilićev venac 18-20, City passage lokal 5.6 , 11000 Beograd, Srbija   Tel/Fax: +381 (0)11 3286 547   E-mail: globalsert.office@gmail.com
PIB: 105914703    Matični broj: 20490616    Žiro-račun: 265-1620310003514-02   Raiffeisen Bank - Beograd
Design by: TINSoft