Srpski  English  Kontakt  


IZJAVA O NEPRISTRASNOSTI

Privrednog društva za sertifikaciju i nadzor menadžment sistema

GLOBALSERT d.o.o.GLOBALSERT pruža nezavisane i nepristrasne usluge sertifikacije sistema menadžmenta i stara se da ni jedan pojedinac koji učestvuje u pružanju tih usluga, ne bude izložen komercijalnim, finansijskim ili bilo kakvim drugim pritiscima, koji bi mogli uticati na njegovo prosuđivanje i odluke koje donosi u procesima provere i sertifikacije.

GLOBALSERT u potpunosti razume važnost nepristrasnosti u obavljanju svoje delatnosti sertifikacije sistema menadžmenta pa zbog toga drži pod kontrolom eventualne sukobe interesa na način koji je pro-aktivan, a sve u cilju osiguranja objektivnosti u svim aktivnostima sertifikacije.

GLOBALSERT ne nudi niti pruža konsultantske usluge za sisteme menadžmenta, ne obavlja interne provere kod svojih klijenata, kao ni druge poslove koji bi predstavljali konflikt interesa i koji bi mogli da ugroze poverljivost, nepristrasnost i objektivnost GLOBALSERT-a.U Beogradu, 03.02.2009. PREDSEDNIK
ODBORA ZA SERTIFIKACIJU
GLOBALSERT
na mapi Evrope
Globalsert na mapi Evrope
Akreditacija
GLOBALSERT
je akreditovan od strane Akreditacionog tela Srbije
   Detaljnije >
GLOBALSERT d.o.o.   Adresa: Obilićev venac 18-20, City passage lokal 5.6 , 11000 Beograd, Srbija   Tel/Fax: +381 (0)11 3286 547   E-mail: globalsert.office@gmail.com
PIB: 105914703    Matični broj: 20490616    Žiro-račun: 265-1620310003514-02   Raiffeisen Bank - Beograd
Design by: TINSoft