Srpski  English  Kontakt  


LJUDSKI RESURSI


GLOBALSERT je privredno društvo u privatnom vlasništvu osnovano 2009. godine. Od osnivanja pa do danas, postali smo jedna od vodećih sertifikacionih kuća u regiji i stekli tržišnu reputaciju sertifikacionog tela koja uspešno vrši sertifikacije sistema menadžmenta.

Ivana Sredojević Božović
direktor

Zaposleni i angažovano osoblje GLOBALSERT-a čine dogogodišnji stručnjaci i profesionalci u oblasti sistema menadžmenta, obrazovani i osposobljeni za rešavanje najzahtevnihih problema koji se u praksi postavljaju pred organizacione sisteme različitih delatnosti, veličine i oblika vlasništva.

Naši ljudski resursi su najbolja garancija kvaliteta naših usluga jer su kroz praksu i mnogobrojne primere implementacija i provera sistema menadžmenta bili u prilici da sagledaju sve izazove procesa sertifikacije i da svoja iskustva pretoče u u metodologiju rada naše sertifikacione kuce. Naši stalno zaposleni i sadradnici imaju iskustva u projektovanju i implementacijama sistema menadžmenta, proveravani su u svojim organizacijama od strane drugih sertifikacionih tela, ali su takodje i sami bili angažovani u proverama od strane drugih, uglavnom inostranih sertifikacionih kuća. Ovo dragoceno iskustvo omogućilo nam je da najbolje razumemo poziciju, zahteve i očekivanja naših klijenata.

Za sprovodjenje aktivnosti sertifikacije sistema menadžmenta naše sertifikaciono telo je organizovano da pruža poverenje zainteresovanim stranama u sertifikate koje izdaje. Poslove sertifikacijie obavljaju stalno zaposleni proveravači, kao i spoljni proveravači, sa kojima naše sertifikaciono telo ima potpisane ugovore o saradnji. Tim proveravača obavlja sertifikaciju sistema menadžmenta organizacije i donosi zaključke, a Komisija za odlučivanje o sertifikaciji donosi konačnu odluku o sertifikaciji. Na taj način se obezbedjuje da lica koja donose odluke o sertifikaciji ne budu ista ona koja su obavila proveru.

GLOBALSERT raspolaže sa:

  • Kompetentnim proveravačima za QMS - ISO 9001:2015
  • Kompetentnim proveravačima za EMS - ISO 14001:2015
  • Kompetentnim proveravačima za OHSAS - OHSAS 18001:2008
  • Kompetentnim proveravačima za FSMS - ISO 22000:2007 i HACCP
  • Kompetentnim proveravačima za ISMS - ISO 27001:2013

Najveći broj proveravača za svaki od sistema menadžmenta je obučen i kvalifikovan prema harmonizovanoj shemi Evropske organizacije za kvalitet (EOQ).

GLOBALSERT
na mapi Evrope
Globalsert na mapi Evrope
Akreditacija
GLOBALSERT
je akreditovan od strane Akreditacionog tela Srbije
   Detaljnije >
GLOBALSERT d.o.o.   Adresa: Obilićev venac 18-20, City passage lokal 5.6 , 11000 Beograd, Srbija   Tel/Fax: +381 (0)11 3286 547   E-mail: globalsert.office@gmail.com
PIB: 105914703    Matični broj: 20490616    Žiro-račun: 265-1620310003514-02   Raiffeisen Bank - Beograd
Design by: TINSoft