GLOBALSERT d.o.o. je akreditovan od strane Akreditacionog tela Srbije – ATS za obavljanje poslova:

  • sertifikacije sistema menadžmenta kvalitetom prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2015 [Quality Management Systems]
  • sertifikacije sistema menadžmenta zaštitom životne sredine prema zahtevima standarda SRPS ISO 14001:2015 [Environmental Management Systems]
  • sertifikacije sistema menadžmenta bezbednosti na radu prema zahtevima standarda SRPS OHSAS 18001:2008 [Occupational Helath Safety And Security]
  • sertifikacije sistema menadžmenta bezbednošću hrane prema zahtevima standarda SRPS EN ISO 22000:2007 [Food Safety Management Systems]

Pogledajte detaljno Obim Akreditacije.

Pogledajte GlobalSert sertifikat.